Welkom bij DMCsupport

Wie zijn wij?

DMCsupport is een maatschappelijk betrokken onderneming. Die zich richt op het verkleinen van de afstand tussen werkzoekende en werkgever. DMCsupport begeleidt en coacht de werkzoekenden en bemiddeld naar een passende baan. DMCsupport reikt in samenspraak met het Individu tools aan, om hen zo professioneel mogelijk op weg te helpen op de arbeidsmarkt.

Wij helpen cliënten bij het verbeteren van hun arbeidsperspectief. De woorden Development-Monitoring-Coaching (DMC) staan daarvoor en  zeggen alles over onze werkwijze. Wij staan voor een actieve aanpak en geloven daarnaast, dat elke kandidaat uniek is en begeleiding nodig heeft die op zijn/haar situatie is toegesneden.

Wij zijn er namelijk van overtuigd dat ieder mens over kwaliteiten en mogelijkheden beschikt om een geschikte baan te kunnen vinden. In de begeleiding ligt de nadruk op de kwaliteiten en kansen van de kandidaat en het vergroten daarvan.

Doelstelling

Doel van het traject is dat de kandidaat een plek op de arbeidsmarkt bemachtigt, die verbetering brengt in financieel, persoonlijk en maatschappelijk vlak. Alle activiteiten in het traject zijn dan ook hierop gericht. Wij geloven dat er voor elke kandidaat die fysiek en geestelijk in staat is arbeid te leveren en in eigen levensbehoefte kan voorzien buiten de verschillende uitkeringsvormen.

 Hoe onderscheiden wij ons

DMCsupport staat voor een persoonlijke en daadkrachtige benadering. Wij stemmen onze diensten zorgvuldig af op de wensen, behoeften, situatie en mogelijkheden. Daadkrachtig betekent voor ons actief en gericht aan de slag gaan op basis van helder gestelde doelen.

Wie kan bij ons terecht

1. Gemeentes, Uitkeringsinstanties en Maatschappelijke organisaties:
2. Werkzoekenden:

Met een dienstenpakket op het gebied van re-integratie voor kort- en langdurig werklozen,
Werkt DMCsupport aan werk.